torsdag 20 april 2017

Hur sprida risker och diversifiera?

Lägger du fokus på avkastning eller på risk?

De flesta sparare fokuserar nästan enbart på avkastningen och tänker inte så mycket på riskerna.
Det är inte så konstigt. Vi människor vill undvika risker eftersom vi lider mer av förluster än vi njuter av vinster.
Däremot tycker professionella sparare att det är lika viktigt att analysera avkastning som att analysera risk. Varför är det så och hur kan du själv göra?

Risk - avkastning
Enkelt uttryckt så innebär hög risk större sannolikhet en hög avkastning men tyvärr betyder det också att det är högre sannolikhet att investeringen går dåligt.
Inom investeringar så är risk kopplat till volatilitet vilket innebär hur mycket värdet på ett visst tillgångsslag som t ex en aktie svänger upp och ner. Går det växelvis mycket upp och ner så innebär det hög volatilitet, vilket generellt sett gäller många aktier (dock inte alla). Motsvarande så gäller att låg volatilitet innebär små svängningar, tex svenska statsobligationer.

I diagrammet nedan ser man att aktier utklassar obligationer (eller närbesläktade ränteplaceringar) över tid. Men det innebär också en högre volatilitet där aktier svänger mer och därmed innebär högre risk jämfört med obligationer som är näst intill en rak linje med mycket små svängningar.

Jämförelse mellan aktier och obligationer.

Aktier har alltså över tid en högre genomsnittlig avkastning än tillgångsslag som statsobligationer. Så förenklat gäller att ju längre tid man kan tänka sig att investera desto mer lämpligt är aktier som tillgångsslag om man kan leva med upp och nergångar. För mig är det givet att investera majoriteten av kapitalet i aktier men jag lägger också tid på att fundera på vilken risk jag är beredd att ta och därmed hur jag vill lägga upp mitt sparande.

Lär känna din risknivå
Man får alltså betalt utifrån den risk man väljer att ta så det här är något som varje sparare måste reflektera över och hitta sin egen risknivå utifrån sin livssituation, sina mål och sin investeringsstrategi.

För att bättre förstå sin egen risknivå och hur man skulle reagera vid en nedgång kan man ställa sig frågan; Hur hanterar jag en situation där mitt kapital minskar med t ex 25% eller 50%? Om du känner att det kan vara ok att drabbas av en större nedgång så kan du också ta större risk - och därmed även gynnas av möjlighet till större uppgångar i framtiden. Detta är naturligtvis också starkt kopplat till tidshorisonten på sparandet. Om pengarna kommer att behövas inom några år är aktier inte helt rätt då det inte går att veta om man behöver använda pengarna när aktierna toppar eller dalar.

Mitt övergripande tänk kring risk
Jag har valt att dela in mina placeringar i olika delar som är väl separerade. Detta gör att det är möjligt att ha en strategi och en tidshorisont kopplad till varje del av sparandet. Se bilden nedan.
Tidshorisonten speglar hur stor andel aktier respektive räntebärande papper jag har.
Generellt gäller att för långsiktiga strategier och mål som utdelningsportföljen, pension och barnspar så är tidshorisonten ca 10-20 år. Här kan jag ta hög risk och accepterar nedgångar när de väl kommer.
Räntesparandet är en trygg placering som minskar den totala risken. I dagsläget (mars-2017) är en ganska stor del av mitt totala sparande i räntor - ca 30% vilket är lite mer än jag egentligen siktar på.

AktieFamiljens fördelning av sparande och risker

Diversifiering
Diversifiering handlar om att sprida riskerna genom att placera pengarna i flera olika investeringar. Då drabbas man inte så hårt om någon av investeringarna skulle visa sig vara riktigt dålig. Det finns flera olika sätt att diversifiera sin portfölj. Här är några exempel hur man kan dela upp sina investeringar:
 • Olika aktieinnehav
 • Olika sektorer (man brukar lista 10 huvudsektorer, tex energi, material, industrivaror)
 • Olika branscher (man brukar lista 24 grupper, tex olja, gas kol som ligger under energi)
 • Äga flera bolag i samma sektor eller bransch
 • Investera över tid
 • Investmentbolag
 • Aktier / fonder
 • Storlek på bolagen
 • Länder (i detta följer också viss diversifiering i valutor)
 • Tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier
 • Specifika tillgångsslag som tex guld 

Den stora frågan blir då; Hur ska jag då konkret diversifiera? 
I några kommande blogginlägg i vår så tänker jag bryta ner olika diversifieringsmetoder och visa några exempel på hur jag och några andra bloggare resonerar.

Tack för att du hittat hit. Läs också gärna:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar