Mål, strategi och kriterier

Mål

Det är viktigt att ha ett nedskrivet mål. Det finns omfattande undersökningar som visar att de som har bestämt ett mål lyckas bättre än de som inte har något uttalat mål. Allra bäst lyckas de som även skriver ner sitt mål. Enkelt men mycket effektivt!

Det här är AktieFamiljens 3 övergripande mål:

1. Successivt minska behovet att arbeta genom passiv inkomst för oss båda.

2. Möjlighet att leva gott även under åren vi sparar till passiv inkomst.

3. Aktivt involvera barnen i sparande och ekonomi samt gärna aktier. Det skapar förhoppningsvis ett intresse så att de får samma möjlighet till framtida frihet.

Strategin

Strategin baseras i huvudsak av en Utdelningsportfölj med aktier som är tänkt att generera passiv inkomst.Mitt mål är att ha en ungefärlig direktavkastning på ca 4,5%. Placeringshorisonten är lång, egentligen inget slutdatum för innehaven såvida inte något extraordinärt händer i bolagen.

Utöver Utdelningsportföljen så finns en mindre portfölj där jag har potentiella turn-around case och där jag testar lite olika strategier.

Vidare finns en del räntesparande (och kassa som eventuellt kan användas till aktieköp vid behov) samt ett privatlån till nära släktingar.

Barnens portfölj är i huvudsak aktier men även en mindre del fonder. Risken är ganska hög och det är en blandning mellan utdelning och värdeinvestering. Tidshorisonten är så klart lång då spannet mellan de tre barnen är 1 år och 9 år.
Under 2017 kommer jag ha flyttat de sista pengarna från min tidigare storbank för att koncentrera mig på Avanza. Av den anledningen är det lite stökigt i portföljerna fortfarande och jag flyttar successivt pengar från sparkonton/kassan till Utdelningsportföljen när jag tycker det finns läge för det.

Investeringskriterier 

Här följer mina kriterier som är styrande för vilka investeringsbeslut jag tar.

Generellt
 • Jag utgår från att investera i aktier men även fonder, ETF:er och preferensaktier accepteras,
 • Jag vill äga max 25 bolag som jag med bästa förmåga aktivt följer
 • Utöver dessa kan jag äga max 10 bolag som får utgöra max 1% av portföljvärdet. Dessa är till för att ta en liten post för att på det sättet bevaka bolaget bättre.
 • Ett innehav bör vid investeringstillfället ej överstiga 10% av den totala portföljen,
 • En bransch bör ej överstiga 35% av den totala portföljens värde.
Utdelningsportföljen
 • Jag är långsiktig med en horisont på minst 15 år.
 • Bolagen ska ha en god direktavkastning, gärna över 4%
 • Bolagen ska ha god tillväxt gällande omsättning, vinst och sund skuldsättning.
 • Bolagens operativa kassaflöde bör vara i stigande trend. 
 • Utdelningen ska undantagsvis inte sänkas utan ha en stigande trend för att följa inflationen (preferensaktier är undantaget men ska då generera relativt sett hög direktavkastning). 
 • Bolaget ska företrädesvis ha en verksamhet som går att förstå sig på, gärna en tydlig konkurrensfördel, aktiva ägare. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar