torsdag 11 maj 2017

Att sprida risken i portföljen - några exempel

Sprider du riskerna i ditt sparande? Om inte så kan det vara hög tid att göra det!

Jag nämnde i ett tidigare inlägg att man kan sprida riskerna exempelvis genom en mix av aktier, räntebärande papper etc. Här kommer några exempel på hur risken kan spridas med tonvikt på aktier.

Exempel
  • Olika sektorer och branscher 
  • Äga flera bolag i samma sektor eller bransch
  • Investmentbolag
  • Aktier / fonder
  • Länder (i detta följer också viss diversifiering i valutor)
  • Investera över tid
  • Tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier
  • Storlek på bolagen
Ett grundläggande råd är att köpa flera olika innehav och försöka hitta en mix där dessa kompletterar varandra. Om en hel bransch skulle gå dåligt så finns det förhoppningsvis då en annan bransch i portföljen som går bra och därmed balanserar risknivån. Undersökningar har dessutom visat att en portfölj med fler än 10 aktier har gett bättre avkastning än för de som haft färre innehav.

När Telia introducerades får många år sedan var det första aktieköpet för många människor och det blev Sveriges "folkaktie". Tyvärr var det många som endast hade Telia i portföljen och det har inte varit en så särskilt rolig resa. Så flera innehav är alltså att föredra men hur kan då resonera?

Olika sektorer / branscher
Det finns 10 huvudsektorer, tex energi, material, industrivaror samt 24 undergrupper, tex olja, gas kol som ligger under sektorn energi. För en väl diversifierad portfölj är det bra att sätta samman aktier från flera olika sektorer (eller grupper) tex inom fastighet, investment, telekom, konsumtion, energi osv. Under våren 2017 såg min Utdelningsportfölj ut enligt bilden nedan. Det kan ge inspiration om hur man kan tänka.
Flera bolag inom samma sektor/bransch
Ett annat sätt är att investera i 2 eller flera bolag i samma bransch för att på så sätt på riskspridning om ett bolag skulle gå väldigt dåligt. Det behöver ju inte innebära att branschen i sig går dåligt men just det bolag man valt kanske har problem. Istället för att göra en investering i antingen ICA eller Axfood kan man istället köpa hälften i båda bolagen och på det sättet sprida riskerna.

Investmentbolag (och aktiefonder)
Ett enkelt sätt att sprida riskerna är att investera i investmentbolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Så genom att köpa investmentbolag blir du också indirekt "ägare" i flera andra bolag. Jag tycker att en bra portfölj bör innehålla åtminstone ett investmentbolag. För närvarande har jag själv Investor, Kinnevik och Creades.

Aktiefonder påminner om investmentbolag men tar också ut en förvaltningsavgift, fondavgiften. Kostnaden för att äga investmentbolag långsiktigt är väldigt låg och mitt förstaval blir generellt aktier i investmentbolag. Det stora utbudet av fonder kan också vara intressant då det är möjligt att investera i ett smalt område alternativt investera i indexfonder som ofta har låg förvaltningsavgift.

Länder (valutor)
Genom att köpa aktier (eller fonder för den delen) från andra länder och den lokala valutan erhålls riskspridning istället för att enbart investera i svenska aktier och därmed SEK. Jag fokuserar mest på svenska aktier men även en del nordiska samt amerikanska bolag. Personligen är det mest för att jag tycker det är roligt att komplettera med utländska aktier och inte så mycket för själva valutaaspekten. Valutor är svårt att spekulera i och det avråder jag att göra.

Investera över tid
Genom att kontinuerligt köpa aktier över tiden så kommer man pricka in både upp- och nedgångar. Det är egentligen ingen idé att försöka pricka en topp eller botten för det är svårt även för professionella investerare. Istället kan man successivt köpa de aktier man gillar och på så sätt undviker man också en del av stressen om man köpt en stor post och det sedan kommer en nedgång.
Det är ganska vanligt att månadssparande ger bättre avkastning än de som inte tillämpar det.

Ovan nämnda delar är områden som jag tycker är bra att fokusera på när man vill diversifiera sin sparande.

Är du helt ny på aktier rekommenderar jag att börja titta på investmentbolag för att sedan gå vidare med några bra bolag i några olika branscher. Investera löpande istället för att stoppa in allt sparande vid ett tillfälle. Tänk också på att förstå vad du investerar i.

Lycka till att bygga din väldiversifierade portfölj!

Hur sprider du riskerna? Kommentera gärna vad du gör för att sprida riskerna. Har du t ex aktier / sparkonto?


Tack för att du hittat hit. Läs gärna även:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar