lördag 21 januari 2017

Castellum – Kärninnehav i utdelningsportföljen?

I varje diversifierad aktieportfölj som fokuserar på utdelningar bör åtminstone ett fastighetsbolag finnas med. Jag tycker Castellum är ett utmärkt alternativ. Med höjda utdelningar varje år i snart två decennier och numera 2 st utdelningstillfällen under året så har Castellum befäst sin fina position i många investerares utdelningsportfölj. För många tänker jag att Castellum är ett kärninnehav och jag är inne på samma linje. 

Om Castellum
Castellum har fastigheter till ett värde av ca 70 miljarder, främst i attraktiva tillväxtregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö men även i ytterligare 14 orter som Köpenhamn, Helsingborg och Halmstad. Man säger sig vara ett stort fastighetsbolag men med stor förankring lokalt där en decentraliserad och kundnära organisation bidrar till detta. Och det finns mycket att göra då man investerar 3,5 miljarder årligen för att utveckla sin verksamhet. Fastighetsbeståndet ska bestå av kommersiella fastigheter med generella och flexibla lokaler för kontor, butiker samt logistik, lager och industri.

Finansiella utsikter
Castellum har några enkla tydliga finansiella mål vilket jag gillar. Enligt Castellums hemsida:
”Castellum ska varje år förbättra förvaltningsresultatet med 10% och detta till låg risk.  För att nå målet om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet ska Castellum årligen nettoinvestera för cirka 5% av fastighetsvärdet, vilket för närvarande motsvarar ca 3 500 Mkr. Alla investeringar skall bidra till tillväxtmålet i förvaltningsresultatet inom 1-2 år och ha en värdepotential om minst 10%.”
Vidare vill Castellum ge sina aktieägare en bra totalavkastning i förhållande till risk samt hög likviditet.
1) Omräkning har skett av historiskt antal aktier med hänsyn till 
fondemissionsinslaget (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission

En negativ aspekt med fastighetssektorn framöver är så klart att högre räntor kommer innebära dyrare lån för fastighetsbolagen men Castellum anser sig vara väl positionerade med sin verksamhetsinriktning och riskstrategi.
Man kan också argumentera för att en räntehöjning i Sverige också är ett tecken på att hjulen snurrar snabbare och i en högre konjunktur kommer det vara lättare att hyra ut lokaler till bra kvadratmeterpriser samt att inflationen successivt kommer medföra högre hyresintäkter.
Höjd utdelning numera 2 ggr / årMinst 50% av förvaltningsresultat före skatt ska delas ut, med hänsyn till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Castellum har höjt utdelningen i 19 år vilket är en fantastisk prestation. Direktavkastningen är inte i spannet bland de högsta utdelarna men väl stabilt kring 4%. För 2016 når man en utdelningsandel på 57% vilket innebär att årets utdelning blir 5 kr. Det är en direktavkastning på ca 4,2% vilket är bra. Årets höjning är nästan 18 procent jämfört med utdelningen för 2015. Tidningen Privata affärer uppskattar att utdelningen kan höjas generellt en period framåt jämfört med de senaste åren vilket bådar gott för oss utdelningsjagare. Utdelningen skulle kunna växa med 10% nästa år och då nå nivån 5,50 kr.
Hur tänker jag investera?Jag har tidigare haft en mycket liten post i Castellum och har nu köpt ytterligare 500 aktier till min utdelningsportfölj. Jag ser ju utdelningen som det viktigaste före eventuella kursrörelser och hoppas på stabila och höjda utdelningar framöver. Jag tycker samtidigt att Castellum är ett kvalitetsbolag av rang med begränsad risk så det bör mycket väl kunna bli högre kurser de närmaste åren. Dessutom finns just nu flera rekommendationer på riktkurser i spannet 125-140 kr. Jag avser fortsätta investera men avvaktar framtida köplägen. Jag fyller som sagt på utdelningsportföljen men tänker också att Castellum passar fint i barnens portfölj. 

1 kommentar:

  1. Castellum är ett fint bolag, mitt största innehav! Jag räknar på 7% utdelningstillväxt framöver i snitt :)

    Mvh / Frihetsmaskinen

    SvaraRadera