torsdag 23 mars 2017

Utdelning, direktavkastning, yield on cost etc

Vilka nyckeltal är intressanta som utdelningsinvesterare? Det finns flera bra nyckeltal som underlättar att välja rätt aktier att investera i. I det här inlägget ska vi börja med att titta på några väldigt grundläggande nyckeltal.


Vad är aktieutdelning?
Förenklat kan man säga att aktieutdelning är ett sätt för ägarna att få ersättning för pengar de satsat i aktiebolaget. Ett bolag som håller på att byggas upp återinvesterar normalt vinsten i bolaget för att få tillväxt i bolaget. När bolaget blivit mer moget, tjänar pengar och har en bra vinstutveckling så är det vanligt att bolaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare i form av aktieutdelning. Resten av vinsten går tillbaka till bolaget för investeringar eller annat som bolaget behöver för att kunna växa och utvecklas. Om bolaget har en stabil och/eller stigande vinst så kommer bolaget kunna fortsätta betala ut pengar till ägarna genom utdelningar.
I bokslutsrapporterna brukar förslag om utdelning för föregående år lämnas vilket senare beslutas av aktieägarna på bolagsstämman. Stämman hålls vanligen i samband med rapporten för första kvartalet i april eller maj månad.

Vad är direktavkastning?
Direktavkastning visar i procent hur mycket pengar du får tillbaka från din investering i form av utdelning. Direktavkastningen för en aktie är alltså utdelningen i förhållande till aktiekursen. Aktiekursen förändras hela tiden när aktien handlas så det innebär också att direktavkastningen förändras och man kan säga att direktavkastningen är en ögonblicksbild av läget just nu utifrån aktuell kurs.Exempel:
Axfood stängde 6/3 2017 på kursen 140,20 kr. Förslaget till bolagsstämman på utdelningen är 6 kr / aktie. Direktavkastningen är alltså: 6 /140,20 = 4,3% 

Det är enkelt att hitta direktavkastningen på Avanza, Nordnet och många andra sajter.
Nedan finns skärmdumpar från Avanza som beskriver var man hittar siffrorna. 

// SNIP //

Vad är en bra direktavkastning?

Du kanske undrar om 4,3% i exemplet är bra eller dåligt? Det här är en ganska personlig uppfattning utifrån sin investeringsfilosofi Är du långsiktig så kanske du gärna vill se en utdelningstillväxt, dvs att utdelningen ökar något från år till år.  

Mitt personliga riktmärke (även om det är väldigt förenklat) är att 3% - 4% är bra, 4% - 5% är bättre och 5% - 6% är riktigt bra. Det är inte alltid som hög direktavkastning är bra och jag personligen lockas inte till de riktigt höga nivåerna. Men detaljer kring detta återkommer jag till i ett annat inlägg.


Vad är Yield on Cost?
Direktavkastningen som togs upp inledningsvis visar utdelningen i förhållande till kursen, dvs utifrån aktuell kurs.
Yield on cost är ett annat nyckeltal som kan användas för att ta reda på vilken avkastning du får idag utifrån dina olika inköpspriser av aktien. På detta sätt tar nyckeltalet hänsyn till historisk utveckling på aktiepriset och vad du betalat för aktierna.

För att räkna ut Yield on cost beräknar man medelvärdet av dina aktieköp till det pris du betalade. Sedan tar man utdelningen dividerat med det genomsnittliga priset på aktierna.

Själv använder jag sällan Yield on cost eftersom jag inte tycker att det speglar nuläget utan mer visar hur bra (eller dålig) investeringen blir över tid. Dessutom tas inte hänsyn till inflationen vilket man bör vara medveten om. 

Exempel:
Axfood har köpts in vid 2 tillfällen, först 10 aktier för 80 kr och sedan 15 aktier för 140 kr.
Medelvärdet på de båda köpen är (10*80 + 15*140)/25 = 116 kr
Årets utdelning är 6 kr per aktie.
Yield on cost = Utdelning / medelinköpspris = 6/116 = 5,2%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar