torsdag 16 mars 2017

Nackdelar med utdelningsinvestering

Har du koll på risker och nackdelar med utdelningsinvestering?

Utdelningsinvestering är populärt och i vårt klimat med historiskt låga räntor har det gett en god avkastning sett till risk. Men det finns saker man bör känna till och ta hänsyn till. Nedan följer några nackdelar med utdelningsinvestering.


Långsiktighet

 • Vid utdelningsinvestering där man konsekvent återinvesterar utdelningarna bygger man successivt upp en portfölj som får allt högre utväxling över tid eftersom utdelningarna återinvesteras och bidrar till avkastningen år efter år. Men det innebär också att det kan ta väldigt lång tid innan det går att leva på utdelningarna om det nu är målet. Det passar med andra ord bättre att börja tidigt i livet vilket eventuellt kan utgöra en begränsning för de som börjar sent.  
 • Långsiktigheten är en grundbult i utdelningsinvestering (för många men så klart inte för alla) och det gör att man kan ha svårt att släppa en aktie som länge gett god avkastning om den senare börjar underprestera år efter år. Om bolaget har problem som de inte lyckas lösa kanske man sitter kvar i ett innehav med förhoppning att det ska vända när man egentligen borde bytt ut aktien.

Hög utdelning är inte alltid bäst
 • Det finns en risk att man lockas till aktier med hög direktavkastning. Man bör då vara vaksam ifall bolaget delat ut extrautdelning och kanske inte långsiktigt kan leverera samma goda direktavkastning. Bolag som delar ut mycket pengar riskerar att få det svårt att göra det långsiktigt.
 • Det finns även preferensaktier som ligger ganska högt sett till direktavkastning. De höjer i regel inte utdelningen vilket innebär att med en allt högre inflation så kommer avkastningen urholkas över tiden. 


Svag global ekonomi och finansiella problem i bolagen
 • I en lågkonjunktur finns det risk att de typiska bolagen som utdelningsinvesterare söker sig till inte kan dela ut så mycket pengar längre. Det gör att en del av effekten med utdelningsinvestering försvinner. 
 • I en svag marknad kan hårt pressade bolag ändå känna att de bör lämna utdelning i paritet med tidigare nivåer och deras utdelningspolicy. Detta i enlighet med förväntningar från aktieägare och marknaden som helhet. Det finns då en risk att de äventyrar bolagets finansiella kvalité genom att dela ut pengar de kanske skulle behövt i bolaget.
 • Bolag som är kända för hög direktavkastning men som tvingas minska eller utelämna utdelning tappar sin attraktionskraft och därmed kan aktiens kurs gå ner när aktieägarna söker sig till nya placeringar. Det skapar ett problem, både med sänkt utdelning som är det primära incitamentet samt en lägre aktiekurs. 
 • Det största problemet är kanske vad som sker om man kommit så långt att man lever på utdelningarna och det blir en svag ekonomi på bred front. Om de 3 punkter jag listat ovan inträffar får man inte det kassaflöde som man räknat med när man började leva på utdelningar.


Utdelningsinvestering gynnsamt med låga räntor 
 • Utdelningsaktier är riktigt populärt och det låga ränteläget vi haft en längre tid med kontinuerliga sänkningar under många år har inneburit att placerarna söker sig till bättre alternativ än till ränteplacering och där har således alltså aktier varit ett alternativ. Detta har bidragit till att utdelningsaktier har också blivit dyrare. I ett annat ränteklimat med högre ränta är det inte alls lika säkert att utdelningsaktier är lika attraktiva.  


Diversifiering och riskspridning
 • I jakten på hög direktavkastning så är det några branscher som särskilt utmärker sig som t ex banker och telekombolag. Om man fokuserar för mycket på bolag med hög utdelning finns det en risk att man missar diversifieringen mellan olika branscher. 
 • Som alltid är det viktigt att ha koll på hur man sprider riskerna inom sina olika tillgångar. En utdelningsportfölj är absolut berättigad enligt min mening men man bör alltid se till att man har en genomtänkt plan för hur stor andel utdelningsportföljen är av sitt totala sparande. 
Stort tack för att du besöker oss! Passa även på att läsa:4 kommentarer:

 1. Intressant inlägg!
  Det mesta man läser tar enbart upp fördelar med utdelningsinvestering så kul att läsa dina tankar om vilka nackdelar som finns med det.

  SvaraRadera
 2. Hej och tack för din kommentar. :-)
  Jag är i grunden optimist men det finns ju ofta 2 sidor av myntet.

  SvaraRadera
 3. Tycker det är för stor fokus på direktavkastning allmänt. Det är en parameter av många och säger i sig själv väldigt lite om företaget utan mer kontext. Fokus bör vara totalavkastning, utdelningen är att flytta pengarna från en hög till en annan. Dock ska de självklart delas ut om de inte kan användas effektivt i företaget.

  SvaraRadera
 4. Hej.
  Du har rätt i att det är en parameter bland många. Det gäller att skapa sig en helhetsbild av bolaget och väga in andra saker utifrån sin strategi. Alla fokuserar ju inte på utdelningsinvestering.

  SvaraRadera