torsdag 11 maj 2017

Att sprida risken i portföljen - några exempel

Sprider du riskerna i ditt sparande? Om inte så kan det vara hög tid att göra det!

Jag nämnde i ett tidigare inlägg att man kan sprida riskerna exempelvis genom en mix av aktier, räntebärande papper etc. Här kommer några exempel på hur risken kan spridas med tonvikt på aktier.

Exempel
 • Olika sektorer och branscher 
 • Äga flera bolag i samma sektor eller bransch
 • Investmentbolag
 • Aktier / fonder
 • Länder (i detta följer också viss diversifiering i valutor)
 • Investera över tid
 • Tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier
 • Storlek på bolagen
Ett grundläggande råd är att köpa flera olika innehav och försöka hitta en mix där dessa kompletterar varandra. Om en hel bransch skulle gå dåligt så finns det förhoppningsvis då en annan bransch i portföljen som går bra och därmed balanserar risknivån. Undersökningar har dessutom visat att en portfölj med fler än 10 aktier har gett bättre avkastning än för de som haft färre innehav.

När Telia introducerades får många år sedan var det första aktieköpet för många människor och det blev Sveriges "folkaktie". Tyvärr var det många som endast hade Telia i portföljen och det har inte varit en så särskilt rolig resa. Så flera innehav är alltså att föredra men hur kan då resonera?

Olika sektorer / branscher
Det finns 10 huvudsektorer, tex energi, material, industrivaror samt 24 undergrupper, tex olja, gas kol som ligger under sektorn energi. För en väl diversifierad portfölj är det bra att sätta samman aktier från flera olika sektorer (eller grupper) tex inom fastighet, investment, telekom, konsumtion, energi osv. Under våren 2017 såg min Utdelningsportfölj ut enligt bilden nedan. Det kan ge inspiration om hur man kan tänka.
Flera bolag inom samma sektor/bransch
Ett annat sätt är att investera i 2 eller flera bolag i samma bransch för att på så sätt på riskspridning om ett bolag skulle gå väldigt dåligt. Det behöver ju inte innebära att branschen i sig går dåligt men just det bolag man valt kanske har problem. Istället för att göra en investering i antingen ICA eller Axfood kan man istället köpa hälften i båda bolagen och på det sättet sprida riskerna.

Investmentbolag (och aktiefonder)
Ett enkelt sätt att sprida riskerna är att investera i investmentbolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Så genom att köpa investmentbolag blir du också indirekt "ägare" i flera andra bolag. Jag tycker att en bra portfölj bör innehålla åtminstone ett investmentbolag. För närvarande har jag själv Investor, Kinnevik och Creades.

Aktiefonder påminner om investmentbolag men tar också ut en förvaltningsavgift, fondavgiften. Kostnaden för att äga investmentbolag långsiktigt är väldigt låg och mitt förstaval blir generellt aktier i investmentbolag. Det stora utbudet av fonder kan också vara intressant då det är möjligt att investera i ett smalt område alternativt investera i indexfonder som ofta har låg förvaltningsavgift.

Länder (valutor)
Genom att köpa aktier (eller fonder för den delen) från andra länder och den lokala valutan erhålls riskspridning istället för att enbart investera i svenska aktier och därmed SEK. Jag fokuserar mest på svenska aktier men även en del nordiska samt amerikanska bolag. Personligen är det mest för att jag tycker det är roligt att komplettera med utländska aktier och inte så mycket för själva valutaaspekten. Valutor är svårt att spekulera i och det avråder jag att göra.

Investera över tid
Genom att kontinuerligt köpa aktier över tiden så kommer man pricka in både upp- och nedgångar. Det är egentligen ingen idé att försöka pricka en topp eller botten för det är svårt även för professionella investerare. Istället kan man successivt köpa de aktier man gillar och på så sätt undviker man också en del av stressen om man köpt en stor post och det sedan kommer en nedgång.
Det är ganska vanligt att månadssparande ger bättre avkastning än de som inte tillämpar det.

Ovan nämnda delar är områden som jag tycker är bra att fokusera på när man vill diversifiera sin sparande.

Är du helt ny på aktier rekommenderar jag att börja titta på investmentbolag för att sedan gå vidare med några bra bolag i några olika branscher. Investera löpande istället för att stoppa in allt sparande vid ett tillfälle. Tänk också på att förstå vad du investerar i.

Lycka till att bygga din väldiversifierade portfölj!

Hur sprider du riskerna? Kommentera gärna vad du gör för att sprida riskerna. Har du t ex aktier / sparkonto?


Tack för att du hittat hit. Läs gärna även:


tisdag 2 maj 2017

Se hur du ligger till med din pension jämfört med andra

Jag är ganska intresserad av pension eftersom jag har ett stort intresse för ekonomi i allmänhet. Trots mitt ekonomiintresse tycker jag tyvärr att problemet med pension är att det känns så fruktansvärt krångligt!!
 • Pensionen kommer från flera olika håll (staten + tjänstepension + privat).
 • Tjänstepensionen är en djungel om man haft flera anställningar.
 • Många ord och begrepp är svåra att förstå.
 • Jag planerar att sluta arbeta tidigare - det är jättesvårt att veta hur det kommer påverka mig.
Det var ett tag sedan jag var inne på MinPension men blev positivt överraskad idag. Tjänsten har utvecklats och jag tror att de är på rätt väg att göra den krångliga pensionen betydligt mer förståelig.

Statistik jämfört med personer i samma åldersgrupp och med samma kollektivavtal

Jämfört med tidigare finns här bättre och utförligare information om alla mina pensioner och jag tycker de presenteras enkelt och snyggt. Det finns även mycket läsvärd info för de som vill lära sig mer. Under "Mina Sidor" hittar jag Pensionsprognos, Pensionstillgångar och Pensionsstatistik, se bilden.

Jag kan tydligen få en pension som jag har all anledning att vara väldigt nöjd med.
Jag drev eget företag under 10+ år och kunde bygga upp ett ganska bra pensionskapital.

Fast statistiken i bilden förutsätter att jag fortsätter jobba till min pensionsålder som är 65 år. Och det är jag inte så sugen på eftersom jag funderar mycket på att gå ner i arbetstid. När jag drev min firma arbetade jag ofta 120% - 150% jämfört med en normal arbetsvecka. Det var stundtals mycket slitsamt och nu några år efter att jag sålt firman så tänker jag ofta på att vara mer ledig. Jag har mycket tid att ta igen med familj, barn, släkt och vänner.

Testa deras nya beta-sajt här  -->  beta.minpension.se

Förbättringar önskas
Pensionsprognosen på MinPension tillåter mig att gå i pension vid 62 år. Jag saknar att kunna välja ännu tidigare pensionsålder samt att kunna laborera med hur deltidspension skulle påverka ekonomin. Detta är viktigt då vår plan är att helt eller delvis kunna leva på aktieutdelningar som komplement till pension. Jag hoppas MinPension fortsätter utveckla sajten med såna funktioner.

Tack för att du hittat till min blogg som syftar till att öka intresse för ekonomi och sparande.

Hur tänker du kring pension? Skriv gärna en kommentar.torsdag 20 april 2017

Hur sprida risker och diversifiera?

Lägger du fokus på avkastning eller på risk?

De flesta sparare fokuserar nästan enbart på avkastningen och tänker inte så mycket på riskerna.
Det är inte så konstigt. Vi människor vill undvika risker eftersom vi lider mer av förluster än vi njuter av vinster.
Däremot tycker professionella sparare att det är lika viktigt att analysera avkastning som att analysera risk. Varför är det så och hur kan du själv göra?

Risk - avkastning
Enkelt uttryckt så innebär hög risk större sannolikhet en hög avkastning men tyvärr betyder det också att det är högre sannolikhet att investeringen går dåligt.
Inom investeringar så är risk kopplat till volatilitet vilket innebär hur mycket värdet på ett visst tillgångsslag som t ex en aktie svänger upp och ner. Går det växelvis mycket upp och ner så innebär det hög volatilitet, vilket generellt sett gäller många aktier (dock inte alla). Motsvarande så gäller att låg volatilitet innebär små svängningar, tex svenska statsobligationer.

I diagrammet nedan ser man att aktier utklassar obligationer (eller närbesläktade ränteplaceringar) över tid. Men det innebär också en högre volatilitet där aktier svänger mer och därmed innebär högre risk jämfört med obligationer som är näst intill en rak linje med mycket små svängningar.

Jämförelse mellan aktier och obligationer.

Aktier har alltså över tid en högre genomsnittlig avkastning än tillgångsslag som statsobligationer. Så förenklat gäller att ju längre tid man kan tänka sig att investera desto mer lämpligt är aktier som tillgångsslag om man kan leva med upp och nergångar. För mig är det givet att investera majoriteten av kapitalet i aktier men jag lägger också tid på att fundera på vilken risk jag är beredd att ta och därmed hur jag vill lägga upp mitt sparande.

Lär känna din risknivå
Man får alltså betalt utifrån den risk man väljer att ta så det här är något som varje sparare måste reflektera över och hitta sin egen risknivå utifrån sin livssituation, sina mål och sin investeringsstrategi.

För att bättre förstå sin egen risknivå och hur man skulle reagera vid en nedgång kan man ställa sig frågan; Hur hanterar jag en situation där mitt kapital minskar med t ex 25% eller 50%? Om du känner att det kan vara ok att drabbas av en större nedgång så kan du också ta större risk - och därmed även gynnas av möjlighet till större uppgångar i framtiden. Detta är naturligtvis också starkt kopplat till tidshorisonten på sparandet. Om pengarna kommer att behövas inom några år är aktier inte helt rätt då det inte går att veta om man behöver använda pengarna när aktierna toppar eller dalar.

Mitt övergripande tänk kring risk
Jag har valt att dela in mina placeringar i olika delar som är väl separerade. Detta gör att det är möjligt att ha en strategi och en tidshorisont kopplad till varje del av sparandet. Se bilden nedan.
Tidshorisonten speglar hur stor andel aktier respektive räntebärande papper jag har.
Generellt gäller att för långsiktiga strategier och mål som utdelningsportföljen, pension och barnspar så är tidshorisonten ca 10-20 år. Här kan jag ta hög risk och accepterar nedgångar när de väl kommer.
Räntesparandet är en trygg placering som minskar den totala risken. I dagsläget (mars-2017) är en ganska stor del av mitt totala sparande i räntor - ca 30% vilket är lite mer än jag egentligen siktar på.

AktieFamiljens fördelning av sparande och risker

Diversifiering
Diversifiering handlar om att sprida riskerna genom att placera pengarna i flera olika investeringar. Då drabbas man inte så hårt om någon av investeringarna skulle visa sig vara riktigt dålig. Det finns flera olika sätt att diversifiera sin portfölj. Här är några exempel hur man kan dela upp sina investeringar:
 • Olika aktieinnehav
 • Olika sektorer (man brukar lista 10 huvudsektorer, tex energi, material, industrivaror)
 • Olika branscher (man brukar lista 24 grupper, tex olja, gas kol som ligger under energi)
 • Äga flera bolag i samma sektor eller bransch
 • Investera över tid
 • Investmentbolag
 • Aktier / fonder
 • Storlek på bolagen
 • Länder (i detta följer också viss diversifiering i valutor)
 • Tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier
 • Specifika tillgångsslag som tex guld 

Den stora frågan blir då; Hur ska jag då konkret diversifiera? 
I några kommande blogginlägg i vår så tänker jag bryta ner olika diversifieringsmetoder och visa några exempel på hur jag och några andra bloggare resonerar.

Tack för att du hittat hit. Läs också gärna:söndag 16 april 2017

Snart på plats i USA - vill veta hur Amerikanerna ser på sin ekonomi

Jag åker snart till Kalifornien i USA för en veckas arbete. Det är en konferens inom mitt arbetsområde och jag har sett fram emot det länge. Jag har varit i USA flera gånger i arbetet och på semester och jag måste säga att jag tycker om USA. Jag tycker landet är enkelt att vistas i och Amerikaner är generellt mycket service-minded och hjälpsamma. Det som även lockar är att Kalifornien är världens 6:e största ekonomi!! Ungefär lika mycket som Frankrike.


Det senaste året har jag fått upp ögonen mer och mer för Amerikanska aktier. Det är numera både enkelt och billigt att handla aktier från andra sidan Atlanten. Det rimmar kanske lite illa att handla eftersom vi har en värdering av börsen i USA som är rekordhög och det är med andra ord inte billigt att handla aktier där. Men jag har några innehav som jag haft en tid och även om börsen går ner så kommer jag fortsätta ha kvar dem och invänta nästa uppgång.

Jag har Johnson & Johnson, MC Donalds, VF Corp samt ganska många aktier under bevakning. T ex;
Amazon, Senior Housing Properties REIT, Walt Disney, Coca Cola, Reality Income Corp, Colgate, Procter & Gamble och Emerson.

Nu när jag är i USA och träffar branschkollegor som primärt är relativt högt uppsatta chefer så är min förhoppning att få intressanta diskussioner som rör den Amerikanska ekonomin, hur man ser på Trump-rally och hur framtidstron är. Detta ska bli mycket intressant.

Jag sammanfattar mina intryck när jag är tillbaka från USA.söndag 9 april 2017

Utdelning - varför faller aktiekursen?

I utdelningstider är det vanligt att aktiekursen faller kraftigt över en dag med ungefär samma belopp som själva utdelningen.
Varför är det så? 
Och vad är då vitsen med att dela ut pengar?
Ska försöka förklara detta efter bästa förmåga. :-)

Vad är aktieutdelning?

Förenklat kan man säga att aktieutdelning är ett sätt för ägarna få del av vinsten i bolaget. Utdelningen är vanligtvis en utbetalning i kontanter till aktieägarna enligt bolagets utdelningspolicy. Resten av vinsten används av bolaget så att det kan växa och utvecklas. Att aktieägare tjänar pengar på utdelningen är en grundstomme som ägare och en väsentlig del i mångas investeringsstrategi.

Vad innebär utdelningsprocessen?

Aktieutdelningen betalas ut vanligtvis en gång om året på våren i samband med bolagsstämman (utdelningen kan också vara tex halvårsvis eller kvartalsvis).

Årsstämman
I bokslutsrapporten brukar förslag för utdelning för föregående år lämnas vilket senare beslutas av aktieägarna på årsstämman. Stämman hålls vanligen på våren i samband med rapporten för första kvartalet. För att få utdelning behöver man äga aktierna vid börsens stängning då aktien fortfarande handlas med rätt till utdelning, fram till X-dag.

X-dag
Dagen efter årsstämman är vanligtvis X-dagen som betyder "exclusive dividend day" och innebär att aktien handlas utan rätt till utdelning. Inhandlas aktien på X-dagen går det alltså inte att tillgodose sig utdelningen.

Nu faller aktiens pris motsvarande utdelningen
Under X-dagen faller aktien med lika mycket som utdelningen, åtminstone i teorin. Så om exempelvis ett bolags aktiepris står i 100 kr och utdelningen är 5 kr/aktie bör aktiekursen gå ner till 95 kr. Som aktieägare har du då ett en aktie värd 95 kr och en utdelning i kassan på 5 kr. Man kan säga att en del av bolagets värde flyttats över till ägarna.
Nu är det inte alltid att kursen faller exakt lika mycket. Det kan bero på många andra faktorer som påverkar priset.

Utdelningsdag
Det här är en bra dag eftersom det är nu utdelningen betalas ut till aktieägarna. :-) Det sker i praktiken vanligtvis några dagar efter X-dagen.

Varför dela ut pengar om aktiekursen faller lika mycket?

Som jag nämnde ovan är en väsentlig del i mångas investeringsstrategi att tjäna pengar på utdelningen. Men om aktiekursen faller blir det ett nollsummespel och därmed meningslöst. Nja, detta gäller generellt om man ser kortsiktigt på sin investering då aktiens värde minskar och man får motsvarande pengar i handen.

Utdelningen är ju egentligen en del av bolagets vinst under hela året och den som behåller sina aktier under året kan också förvänta sig att aktiekursen återhämtar sig. En akties framtida utveckling vet man ju så klart aldrig något om men vi vet samtidigt att över tid så är aktier en bra placering och värderingen på börsen har historiskt sett ökat. Så för de som investerar långsiktigt så är chanserna goda att kursutvecklingen är positiv över tid samtidigt som man erhåller utdelning varje år. Därav har det varit en god investering. Se graf nedan där "SIX30 Return Index" visar utveckling med utdelningar inkluderat.
Tack för att du hittat hit. Läs också gärna:
fredag 31 mars 2017

Ökat i Castellum & sålt 2 bolag

Utdelningsportföljen

I veckan ökade jag på mitt innehav i Castellum. Det är ett av mina kärninnehav i Utdelningsportföljen. Castellum utgör nu 7,6% av portföljen. Jag gillar bolaget, deras historik, deras VD Henrik Saxborn och en utdelning på över 4%.

Spekulationsportföljen

Igår ändrade jag om lite i en av mina portföljer som jag döpt "Spekulation".
Den här portföljen motsvarar för närvarande knappt 10% av mitt totala sparkapital och används mest till att testa olika strategier alternativt ta lite kortare positioner.
För mig är det viktigt att olika strategier hanteras i olika portföljer för att verkligen förstå hur en strategi presterar.

Ericsson
Jag valde att lämna Ericsson som jag plockade in efter den kraftiga nedgången i höstas. De osäkerheter som finns i bolaget gör att jag tycker att det finns bättre alternativ istället. Det känns faktiskt riktigt skönt. Posten i Ericsson var över 100.000 kr vilket är klart mer än jag brukar ha i en enskild aktie i den här portföljen. Jag är klart nöjd med placeringen.Electrolux
Jag valde även att plocka bort Electrolux från Spekulationsportföljen. Jag är i grunden inte helt komfortabel med den här typen av verksamhet som dessutom är så marginalpressad. Jag visste från början att det var en relativt kort position.
Jag gick in i Electrolux till kursen 223,30 kr och ur på 240,00 kr. Dessutom hann jag få utdelningen på 3,75 kr / aktie så det känns bra.
Så på det stora hela är jag nöjd med vad dessa bolag bidragit med. För alla er som sitter med Ericsson hoppas jag att det utvecklas väl för dem.

Surdegarna
Om vi istället tittar åt andra hållet så är mina 3 sämsta innehav i spekulationsportföljen just nu på minus. Det är Autoliv (-7%), Nordax (-13%) och Novo Nordisk (-7%).
Nordax och Novo kan jag tänka mig ha en längre tid men Autoliv funderar jag på att avveckla när lämpligt tillfälle infinner sig.


Tack för att du hittat hit. Läs gärna även:
Min Utdelningsportfölj
Nilörngruppen
Castellum


söndag 26 mars 2017

Intervjuad av Claes Hemberg - Att pruta ränta på bolån

För ett bolån på 2 mkr är varje prutad tiondel på bolånet värd 2000 kr. Så kan du lägga några timmar på att pruta ner din ränta med exempelvis 0,5% så är det en årlig besparing på 10.000 kr!
Sköna pengar som det går att ha mycket roligare för än att ge dem till banken.

Det började för några veckor sedan med att jag via #sägdinränta på Twitter postade min bolåneränta som jag prutat ner till 1,18%. Det visade sig vara veckans bästa ränta, åtminstone på #sägdinränta.

I den vevan blev jag kontaktad av sparekonomen Claes Hemberg, aktiv bloggare och på Twitter. Claes uppmuntrar och informerar människor att sänka sina låneomkostnader. Han undrade om jag ville bli intervjuad för att dela med mig av mina tips för att pruta ner räntan på bolån. Jag ställde så klart gärna upp med att dela med mig av hur jag gjort.


Här kan ni läsa Claes Hembergs artikel:
http://blogg.avanza.se/hemberg/2017/03/16/prutade-hem-22-000-kr/

Förhoppningsvis inspirerar det någon att spara lite extra pengar.


Kom ihåg;

 • Det är du som sitter i förarsätet - inte banken. 
 • Det är enklare än du tror att pruta om du är förberedd. 
 • Du kan spara en hel del.


torsdag 23 mars 2017

Utdelning, direktavkastning, yield on cost etc

Vilka nyckeltal är intressanta som utdelningsinvesterare? Det finns flera bra nyckeltal som underlättar att välja rätt aktier att investera i. I det här inlägget ska vi börja med att titta på några väldigt grundläggande nyckeltal.


Vad är aktieutdelning?
Förenklat kan man säga att aktieutdelning är ett sätt för ägarna att få ersättning för pengar de satsat i aktiebolaget. Ett bolag som håller på att byggas upp återinvesterar normalt vinsten i bolaget för att få tillväxt i bolaget. När bolaget blivit mer moget, tjänar pengar och har en bra vinstutveckling så är det vanligt att bolaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare i form av aktieutdelning. Resten av vinsten går tillbaka till bolaget för investeringar eller annat som bolaget behöver för att kunna växa och utvecklas. Om bolaget har en stabil och/eller stigande vinst så kommer bolaget kunna fortsätta betala ut pengar till ägarna genom utdelningar.
I bokslutsrapporterna brukar förslag om utdelning för föregående år lämnas vilket senare beslutas av aktieägarna på bolagsstämman. Stämman hålls vanligen i samband med rapporten för första kvartalet i april eller maj månad.

Vad är direktavkastning?
Direktavkastning visar i procent hur mycket pengar du får tillbaka från din investering i form av utdelning. Direktavkastningen för en aktie är alltså utdelningen i förhållande till aktiekursen. Aktiekursen förändras hela tiden när aktien handlas så det innebär också att direktavkastningen förändras och man kan säga att direktavkastningen är en ögonblicksbild av läget just nu utifrån aktuell kurs.Exempel:
Axfood stängde 6/3 2017 på kursen 140,20 kr. Förslaget till bolagsstämman på utdelningen är 6 kr / aktie. Direktavkastningen är alltså: 6 /140,20 = 4,3% 

Det är enkelt att hitta direktavkastningen på Avanza, Nordnet och många andra sajter.
Nedan finns skärmdumpar från Avanza som beskriver var man hittar siffrorna. 

// SNIP //

Vad är en bra direktavkastning?

Du kanske undrar om 4,3% i exemplet är bra eller dåligt? Det här är en ganska personlig uppfattning utifrån sin investeringsfilosofi Är du långsiktig så kanske du gärna vill se en utdelningstillväxt, dvs att utdelningen ökar något från år till år.  

Mitt personliga riktmärke (även om det är väldigt förenklat) är att 3% - 4% är bra, 4% - 5% är bättre och 5% - 6% är riktigt bra. Det är inte alltid som hög direktavkastning är bra och jag personligen lockas inte till de riktigt höga nivåerna. Men detaljer kring detta återkommer jag till i ett annat inlägg.


Vad är Yield on Cost?
Direktavkastningen som togs upp inledningsvis visar utdelningen i förhållande till kursen, dvs utifrån aktuell kurs.
Yield on cost är ett annat nyckeltal som kan användas för att ta reda på vilken avkastning du får idag utifrån dina olika inköpspriser av aktien. På detta sätt tar nyckeltalet hänsyn till historisk utveckling på aktiepriset och vad du betalat för aktierna.

För att räkna ut Yield on cost beräknar man medelvärdet av dina aktieköp till det pris du betalade. Sedan tar man utdelningen dividerat med det genomsnittliga priset på aktierna.

Själv använder jag sällan Yield on cost eftersom jag inte tycker att det speglar nuläget utan mer visar hur bra (eller dålig) investeringen blir över tid. Dessutom tas inte hänsyn till inflationen vilket man bör vara medveten om. 

Exempel:
Axfood har köpts in vid 2 tillfällen, först 10 aktier för 80 kr och sedan 15 aktier för 140 kr.
Medelvärdet på de båda köpen är (10*80 + 15*140)/25 = 116 kr
Årets utdelning är 6 kr per aktie.
Yield on cost = Utdelning / medelinköpspris = 6/116 = 5,2%

tisdag 21 mars 2017

14 tidningsartiklar om de bästa utdelningsaktierna 2017

Sammanställning av tidningsartiklar och deras listor över de bästa utdelningsaktierna!
Många tidningar skriver artiklar om de bästa utdelningsaktierna och gör prognoser för utdelningar under 2017. En del skriver om de bästa högutdelarna, de med den bästa utdelningstillväxten eller tipsar helt enkelt om den perfekta utdelningsportföljen.

Jag har sammanställt ett dussin artiklar från den senaste tiden som alla handlar om rekommendationer på utdelningsaktier. Jag har också listat de specifika utdelningsaktier som artiklarna tar upp. Hoppas det kan hjälpa er.

-----------------------------------------------------------------------------------


Rubrik: Aktierna med högst direktavkastning
Källa: Nordnetbloggen
Publicerad: 17/3 2017
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
Joakim Bornold på Nordnet listar de aktier som 2017 delar ut mest på Large Cap listan på Stockholmsbörsen. -----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Här får du bäst direktavkastning
Källa: Placera
Publicerad: 6/3 2017
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
Placera har sammanställt en omfattande lista med de aktier som i dagsläget ger bäst direktavkastning. Där återfinns också en uppskattning av 2018 och 2019 års direktavkastning.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Miljardregn över aktieägare – 10 bolag delar ut 77 miljarder
Källa: SVD
Publicerad: 3/2 2017
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
SVD har tagit fram en lista med Sveriges 10 största bolag och deras utdelning för 2017. Det är hela 77 miljarder kronor som når aktieägarna. Det är en ökning med 3,8 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Världsmästarna på utdelning - Dividend Kings & Aristocrats
Källa: Avanza 
Publicerad: 27/1 2017
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
Avanza listar Dividend Aristocrats, dvs de som lyckats att ge aktieägarna höjd utdelning i minst 25 år samt Dividend Kings som årligen höjt utdelningen i 50 år. Avanza har sammanställt en lista med 62 bolag som utöver direktavkastning även tar upp kursutveckling, P/E och utdelningstillväxt.


-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Hernhag: Sex utdelningsaktier för långsiktiga investerare
Källa: Privata Affärer
Publicerad: 27/1 2017
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
I Privata Affärers aktiechat med Marcus Hernhag listade han sina utdelningsfavoriter för långsiktiga investerare. 

Aktierna är:
Sampo
Nordea
Castellum
Hemfosa
Oscar Prop Pref B
Beijer Alma

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Här är aktierna med högst direktavkastning
Källa: Privata Affärer
Publicerad: 20/1 2017
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
Tidningen Privata Affärer har sammanställt en lista med högutdelare i kommande utdelningssäsong. Man visar också utdelningstillväxten. Hela listan:


-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Vilka aktier har högst direktavkastning 2017
Källa: Avanza
Publicerad: 20/1 2017
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
Avanza har i en artikel och ett videoklipp sammanställt information om deras uppfattning av de aktier med den förväntat högsta direktavkastningen 2017. Avanza har även sammanställt den förväntade utdelningsandelen samt uppskattad utdelningstillväxt för 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Omstart för utdelningsportföljen
Källa: Börsveckan
Publicerad: 20/1 2017
Läs artikeln: Länk

Sammanfattning av artikeln:
I 20 års tid har Börsveckan sammanställt en lista på 10 utdelningsaktier som blir ”Utdelningsportföljen”. Enligt Börsveckan så är ett av de enklaste och billigaste sätten att slå index att just fokusera på bolag med hög utdelning och direktavkastning. Börsveckans Utdelningsportfölj uppdateras 4-5 ggr/år och har ett fint facit – den har slagit index under nästan alla år.

Börsveckans utdelningsportfölj:
NP3 Nordea
Axfood Peab
Bilia Nobina
Nilörngruppen Poolia
Inwido Resurs bank

Portföljen ger i genomsnitt en direktavkastning på 4,8 procent.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Aktierna med högst utdelning 2017
Källa: Nordnet
Publicerad: 12/1 2017
Läs artikeln: Länk

Sammanfattning av artikeln:
Enligt Nordnetbloggen så förväntas Large Cap bolagen dela ut 234 Miljarder kronor, en ökning sedan föregående år. I artikeln har man sammanställt en lista med högst direktavkastning för Large Cap.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Aktierna som ger högst direktavkastning
Källa: Dagens Industri  
Publicerad: 8/1 2017
Läs artikeln: Länk  

Sammanfattning av artikeln:
I artikeln har DI gått igenom statistik från SME Direkt för att utröna vad analytikerna tror om kommande utdelningsperiod i vår. För att vara med i den här listan krävs att minst fyra analytiker följer bolaget.

Bolag Direktavkastning enligt DI
Tele 2 7,6% (Osäkert)
Swedish Match 6,3%
Nordea 6,1%
Swedbank         5,8%

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: 10 aktier som säkrar utdelningen
Källa: Dagens Industri  
Publicerad: 8/12 2016
Läs artikeln: Länk

Sammanfattning av artikeln:
Utdelningsaristokrater kallas de bolag som höjt utdelningen i 25 år eller mer. Dagens Industri har analyserat de amerikanska bolagen som klassas som utdelningsaristokrater och skapat en lista med 10 bra aktier för de som har siktet inställt på amerikanska bolag med stabil utdelningstillväxt.

Bolag
3M                                        
AT&T
Coca Cola
Exxon Mobile
Johnson & Johnson
Kimberly-Clark
McDonald’s
Procter & Gamble
Stanley Black & Decker
Walmart

-----------------------------------------------------------------------------------
Rubrik: 17 aktier som ger hög utdelning
Källa: Svenska Dagbladet Näringsliv  
Publicerad: 15/12 2016
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
Börsplus har valt ut 17 stora nordiska bolag med hög aktieutdelning. Risken bedöms vara något hög ibland men samtidigt har det lyckats 10 år av 11. Börsplus beskriver också hur de resonerar när de valt ut just dessa aktier.

Bolag                                    
Swedbank
Resursbank
Sparebank1
Fortum
Hemfosa
Citycon
Ericson
Dustin
Matas
STG
MTG
Betsson
Austevoll
Leroy
Telia
Telenor
Inwido

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Tio utdelningsaktier som lockar
Källa: Placeringsguiden (artikel är från DI)
Publicerad: 6/10 2016
Läs artikeln: Länk
Lä artikeln: http://www.di.se/artiklar/2015/10/6/tio-utdelningsaktier-som-lockar/

Sammanfattning av artikeln:
Tidningen Placeringsguiden från Privata Affärer har även de tittat på intressanta utdelningsaktier i en sammanställd lista. Portföljen består av 10 aktier som enligt dem kan ge 5,5% i direktavkastning. Utöver direktavkastning har man vägt in stabilitet i utdelningarna och jämvikt mellan olika branscher.  

Lista över deras utdelningsaktier:
Högsta direktavkastningen i portföljen ger teleoperatören Telia Sonera, med 6,7 procent, följt av bemannaren SJR, banken SEB, verkstadsbolaget Sandvik, byggjätten NCC och klädbolaget MQ, som ger 5,3 procents direktavkastning. Även it-konsulten Hiq, telekomjätten Ericsson, fastighetsbolaget Diös och it-konsulten Avega tar plats Placeringsguidens portfölj.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rubrik: Här är fem aktier som ger mer
Källa: Dagens Industri
Publicerad: 13/9 2016
Läs artikeln: Länk 

Sammanfattning av artikeln:
DI har satt samman en utdelningsportfölj där de fokuserar på hög direktavkastning med god riskspridning. Vid artikelns publicering så är den genomsnittliga direktavkastningen 5,5%.

Bolag Direktavkastning enligt DI
Swedbank 6,3%   
Björn Borg 5,1%
Betsson 4,6%
Castellum 3,7%
Tele 2 7,9%

-----------------------------------------------------------------------------------

Artiklarna är sammanställda av AktieFamiljen (aktiefamiljen.blogspot.com).
Läs gärna artiklarna för att bilda din egen uppfattning om bolagen i listorna. 

torsdag 16 mars 2017

Nackdelar med utdelningsinvestering

Har du koll på risker och nackdelar med utdelningsinvestering?

Utdelningsinvestering är populärt och i vårt klimat med historiskt låga räntor har det gett en god avkastning sett till risk. Men det finns saker man bör känna till och ta hänsyn till. Nedan följer några nackdelar med utdelningsinvestering.


Långsiktighet

 • Vid utdelningsinvestering där man konsekvent återinvesterar utdelningarna bygger man successivt upp en portfölj som får allt högre utväxling över tid eftersom utdelningarna återinvesteras och bidrar till avkastningen år efter år. Men det innebär också att det kan ta väldigt lång tid innan det går att leva på utdelningarna om det nu är målet. Det passar med andra ord bättre att börja tidigt i livet vilket eventuellt kan utgöra en begränsning för de som börjar sent.  
 • Långsiktigheten är en grundbult i utdelningsinvestering (för många men så klart inte för alla) och det gör att man kan ha svårt att släppa en aktie som länge gett god avkastning om den senare börjar underprestera år efter år. Om bolaget har problem som de inte lyckas lösa kanske man sitter kvar i ett innehav med förhoppning att det ska vända när man egentligen borde bytt ut aktien.

Hög utdelning är inte alltid bäst
 • Det finns en risk att man lockas till aktier med hög direktavkastning. Man bör då vara vaksam ifall bolaget delat ut extrautdelning och kanske inte långsiktigt kan leverera samma goda direktavkastning. Bolag som delar ut mycket pengar riskerar att få det svårt att göra det långsiktigt.
 • Det finns även preferensaktier som ligger ganska högt sett till direktavkastning. De höjer i regel inte utdelningen vilket innebär att med en allt högre inflation så kommer avkastningen urholkas över tiden. 


Svag global ekonomi och finansiella problem i bolagen
 • I en lågkonjunktur finns det risk att de typiska bolagen som utdelningsinvesterare söker sig till inte kan dela ut så mycket pengar längre. Det gör att en del av effekten med utdelningsinvestering försvinner. 
 • I en svag marknad kan hårt pressade bolag ändå känna att de bör lämna utdelning i paritet med tidigare nivåer och deras utdelningspolicy. Detta i enlighet med förväntningar från aktieägare och marknaden som helhet. Det finns då en risk att de äventyrar bolagets finansiella kvalité genom att dela ut pengar de kanske skulle behövt i bolaget.
 • Bolag som är kända för hög direktavkastning men som tvingas minska eller utelämna utdelning tappar sin attraktionskraft och därmed kan aktiens kurs gå ner när aktieägarna söker sig till nya placeringar. Det skapar ett problem, både med sänkt utdelning som är det primära incitamentet samt en lägre aktiekurs. 
 • Det största problemet är kanske vad som sker om man kommit så långt att man lever på utdelningarna och det blir en svag ekonomi på bred front. Om de 3 punkter jag listat ovan inträffar får man inte det kassaflöde som man räknat med när man började leva på utdelningar.


Utdelningsinvestering gynnsamt med låga räntor 
 • Utdelningsaktier är riktigt populärt och det låga ränteläget vi haft en längre tid med kontinuerliga sänkningar under många år har inneburit att placerarna söker sig till bättre alternativ än till ränteplacering och där har således alltså aktier varit ett alternativ. Detta har bidragit till att utdelningsaktier har också blivit dyrare. I ett annat ränteklimat med högre ränta är det inte alls lika säkert att utdelningsaktier är lika attraktiva.  


Diversifiering och riskspridning
 • I jakten på hög direktavkastning så är det några branscher som särskilt utmärker sig som t ex banker och telekombolag. Om man fokuserar för mycket på bolag med hög utdelning finns det en risk att man missar diversifieringen mellan olika branscher. 
 • Som alltid är det viktigt att ha koll på hur man sprider riskerna inom sina olika tillgångar. En utdelningsportfölj är absolut berättigad enligt min mening men man bör alltid se till att man har en genomtänkt plan för hur stor andel utdelningsportföljen är av sitt totala sparande. 
Stort tack för att du besöker oss! Passa även på att läsa:måndag 13 mars 2017

Time in the market, not timing the market

Tänk dig en tidsperiod på 30 år. Vad skulle hända om du står utanför börsen några riktigt bra börsdagar? Förmodligen inte så värst mycket tänker du men det stämmer faktiskt inte.

Jag gillar det klassiska citatet: "Time in the market, not timing the market". Det är helt briljant i sin enkelhet och jag ska titta mer ingående på ett synsätt som bekräftar citatet.

Spelar några dagar egentligen någon roll?

30 år är ungefär 11.000 dagar sammanräknat. Om man investerar sina pengar under lång tid så känns det rimligt att anta att det inte spelar någon roll om man skulle missa några dagar på börsen och då helt står utanför aktiemarknaden. Det är mycket intressant att konstatera att det inte riktigt stämmer!

På det breda Amerikanska indexet S&P500 (500 stora börsbolag i USA) kan man konstatera att om vi plockar bort det 10 bästa dagarna med uppgång minskar den genomsnittliga årsavkastningen från 8,4% till 5,8%. Och det är bara 10 dagar av 11.000!

I bilden nedan illustreras på ett mycket intressant sätt hur ett långsiktigt tänk kan gynna avkastningen.


Om några få dagar kan få så stor påverkan, är det det inte bättre att alltid vara fullinvesterad och vara med på både upp- och nedgångar? Ja utöver att det är ett individuellt beslut utifrån den investeringsstrategi man bestämt så är det dessutom inte alltid så enkelt i praktiken. När jag började investera på börsen för många år sedan hade jag en stor tilltro att jag åtminstone skulle kunna tajma toppar och dalar hyfsat bra. Nu vet jag att det är svårt, mycket svårt. Min strategi har därför i huvudsak blivit mer och mer långsiktig eftersom jag inte har tillräckligt med tid att lägga på löpande bolagsanalyser för en mer kortsiktig placeringshorisont.

Här är ett annan exempel som beskriver hur avkastningen påverkas av att missa de bästa börsmånaderna vilket ger liknande resultat som ovan.

Time in the market

 • Långsiktigheten gör att börsnedgångar spelar mindre roll och att tiden är på investerarens sida gällande portföljens avkastning.
 • Historien visar att dramatiska nedgångar ofta efterföljs av fina uppgångar förr eller senare.
 • Det kräver mindre arbetsinsats att bara följa med i marknadens rörelser. Det finns så klart mer effektiva metoder avkastningsmässigt men kräver då ofta en större arbetsinsats.

Timing the market

 • Om man försöker tajma marknaden finns det risk att man hamnar sent i cyklerna. Dvs man hoppar på den uppgående trenden lite för sent och hinner inte reagera när det sen vänder neråt. 
 • Beteendet att försöka tajma marknaden ger ibland ett kortsiktigt tänk och det gör att man kanske inte alltid gör en tillräckligt genomtänkt analys innan man tar sitt investeringsbeslut.
 • Jobbar du så här och är framgångsrik så är det hatten av för dig. :-)

Jag har all respekt för båda investeringsstrategierna och jag vet att det finns många duktiga därute som kan tajma både börsen som helhet och i specifika bolag, t ex Kavastu. Men för mig är "time in the market" mer intressant. Mindre arbetsinsats och mindre oro för börsens utveckling.

Hur tänker du kring dessa två strategier?Läs också:

söndag 12 mars 2017

Utdelningsinvestering jämfört med indexinvestering

Hur presterar en investeringsstrategi med fokus på utdelningar och löpande återinvestering av utdelningarna jämfört med indexinvestering?.

I diagrammet ser vi att en kategori Amerikanska bolag som alla har 25 års historik av årlig höjning av utdelningen (Dividend Aristocrats) har presterat betydligt bättre än det breda S&P 500 som är ett aktieindex över 500 stora Amerikanska börsbolag. Man kan utifrån detta tänka att många bolag med stabil utdelningstillväxt också är välmående bolag och därmed en god investering. 


Om utdelningen återinvesteras genom att köpa fler aktier som i sin tur kommer ge utdelning skapas ränta-på-ränta effekten. Det som även kallas världens 8:e mästerverk. För att få så stor effekt som möjligt bör man inte ha bråttom. Ju längre tid man kan vänta desto högre utväxling ger ränta-på-ränta effekten. 

Detta syns även tydligt i slutet av diagrammet nedan där utdelningarna återinvesteras och efter 10-15 år blir lutningen på kurvan allt brantare. Som sagt inget för den som har bråttom och därför desto större anledning att komma igång med sitt sparande och utdelningsinvestering så snart man kan.


Tittar vi närmare på Sverige så ser vi samma mönster om vi jämför två index. 
OMXS30 (De 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen) 
SIX30 Return (De 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar)


Vad är då fördelarna med indexinvestering?
Indexinvesterings största fördel är att det är så enkelt. Alla är inte intresserade av ekonomi, aktier och placeringar och för dem är indexinvestering ett bra alternativ och ger i regel betydligt mer än ett sparkonto. Använder man indexfonder så finns det flera alternativ till mycket låg avgift eller exempelvis Avanza Zero som har gått ett steg längre med en fondavgift på 0%. 


Läs mer om utdelningsinvestering:


fredag 10 mars 2017

Fördelar med utdelningsinvestering

Det finns många bra saker med utdelningsinvestering och delvis beror de på vilken strategi man har. Här är några fördelar som jag ser utifrån mitt perspektiv.

Det är enkelt att komma igång
 • Insteget för att börja utdelningsinvestera är inte så komplicerat. Man kan starta i liten skala och sedan bygga vidare sin portfölj genom att tillföra sparade pengar eller återinvestera utdelningarna.
 • Det finns mycket bra information på nätet och vill du ha inspiration kan du gärna följa min egen utdelningsportfölj och se mina innehav. Se mina innehav i min portfölj.  

Minskad stress och oro över börsnedgångar
 • Långsiktigheten som är en naturlig del i utdelningsinvestering gör att man slipper stressen över att börsen kan gå ner och man därmed se sitt kapital periodvis minska kraftigt. Går börsen ner så fortsätter normalt utdelningarna att ge ett fint kassaflöde vilket gör det enklare att acceptera en nedgång och istället fokusera framåt. Svängningarna är ju en del av börsen beteende.
 • Går börsen ner kan det dessutom vara läge att passa på att öka innehaven eller återinvestera utdelningarna då aktierna är billigare.

God chans att utdelningsportföljens bolag är bra 
 • Många bolag som ger god utdelning och utdelningstillväxt är också riktigt bra bolag fundamentalt sett. Det har ofta en god tillväxt gällande omsättning och vinst och då förmodligen en bra affärsidé och affärsmodell i grunden.
 • En del bolag kanske kan till och med anses vara lite tråkiga men de är stabila och sänker risken och volatiliteten i portföljen.

En utdelningsportföljen kräver inte så mycket arbetsinsats
 • Så länge man har bra bolag som håller sig inom sin strategi är det enkelt att bygga på sin portfölj. Man fyller helt enkelt på när det finns pengar i kassan och man slipper utmaningen att tajma marknaden. Månadssparande passar utmärkt. 
 • Långsiktigheten gör att portföljen sköter sig mer eller mindre själv och du behöver inte engagera dig så mycket vare sig när det handlar om att bygga upp den eller senare när det är dags att leva på utdelningarna.

Ränta-på-ränta
 • Ränta-på-ränta effekten ger goda resultat om man är långsiktig (läs mer i kommande inlägg). Ju längre man kan låta sina pengar arbeta desto bättre blir utfallet.
 • Jag upplever en trygghet att veta att varje gång jag får en utdelning och återinvesterar den så har jag en positiv ränta-på-ränta effekt som hjälper mig mot mitt mål.

Jämnare kassaflöde
 • När man långsiktigt vill kunna leva på sina sparpengar så är utdelningsinvestering ett bra alternativ. Med lite planering så kan du få ett ganska jämt kassaflöde från utdelningarna. 
 • Om man istället fokuserar på att investera i aktier och försöka sälja dem när man fått god avkastning så är man mer beroende av konjunkturen och börsens rörelser. Det är inte lika kul att sälja när börsen är lågt värderad om man behöver pengar att betala sina räkningar.

Den situation vi har med låga räntor under en längre tid har bidragit till att utdelningsinvestering gått bra eftersom placerarnas alternativ varit begränsade. Utdelningsinvestering kommer säkert fortsätta ge god riskjusterad avkastning i ett klimat med låga räntor.Läs också: