söndag 9 april 2017

Utdelning - varför faller aktiekursen?

I utdelningstider är det vanligt att aktiekursen faller kraftigt över en dag med ungefär samma belopp som själva utdelningen.
Varför är det så? 
Och vad är då vitsen med att dela ut pengar?
Ska försöka förklara detta efter bästa förmåga. :-)

Vad är aktieutdelning?

Förenklat kan man säga att aktieutdelning är ett sätt för ägarna få del av vinsten i bolaget. Utdelningen är vanligtvis en utbetalning i kontanter till aktieägarna enligt bolagets utdelningspolicy. Resten av vinsten används av bolaget så att det kan växa och utvecklas. Att aktieägare tjänar pengar på utdelningen är en grundstomme som ägare och en väsentlig del i mångas investeringsstrategi.

Vad innebär utdelningsprocessen?

Aktieutdelningen betalas ut vanligtvis en gång om året på våren i samband med bolagsstämman (utdelningen kan också vara tex halvårsvis eller kvartalsvis).

Årsstämman
I bokslutsrapporten brukar förslag för utdelning för föregående år lämnas vilket senare beslutas av aktieägarna på årsstämman. Stämman hålls vanligen på våren i samband med rapporten för första kvartalet. För att få utdelning behöver man äga aktierna vid börsens stängning då aktien fortfarande handlas med rätt till utdelning, fram till X-dag.

X-dag
Dagen efter årsstämman är vanligtvis X-dagen som betyder "exclusive dividend day" och innebär att aktien handlas utan rätt till utdelning. Inhandlas aktien på X-dagen går det alltså inte att tillgodose sig utdelningen.

Nu faller aktiens pris motsvarande utdelningen
Under X-dagen faller aktien med lika mycket som utdelningen, åtminstone i teorin. Så om exempelvis ett bolags aktiepris står i 100 kr och utdelningen är 5 kr/aktie bör aktiekursen gå ner till 95 kr. Som aktieägare har du då ett en aktie värd 95 kr och en utdelning i kassan på 5 kr. Man kan säga att en del av bolagets värde flyttats över till ägarna.
Nu är det inte alltid att kursen faller exakt lika mycket. Det kan bero på många andra faktorer som påverkar priset.

Utdelningsdag
Det här är en bra dag eftersom det är nu utdelningen betalas ut till aktieägarna. :-) Det sker i praktiken vanligtvis några dagar efter X-dagen.

Varför dela ut pengar om aktiekursen faller lika mycket?

Som jag nämnde ovan är en väsentlig del i mångas investeringsstrategi att tjäna pengar på utdelningen. Men om aktiekursen faller blir det ett nollsummespel och därmed meningslöst. Nja, detta gäller generellt om man ser kortsiktigt på sin investering då aktiens värde minskar och man får motsvarande pengar i handen.

Utdelningen är ju egentligen en del av bolagets vinst under hela året och den som behåller sina aktier under året kan också förvänta sig att aktiekursen återhämtar sig. En akties framtida utveckling vet man ju så klart aldrig något om men vi vet samtidigt att över tid så är aktier en bra placering och värderingen på börsen har historiskt sett ökat. Så för de som investerar långsiktigt så är chanserna goda att kursutvecklingen är positiv över tid samtidigt som man erhåller utdelning varje år. Därav har det varit en god investering. Se graf nedan där "SIX30 Return Index" visar utveckling med utdelningar inkluderat.
Tack för att du hittat hit. Läs också gärna:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar