torsdag 20 april 2017

Hur sprida risker och diversifiera?

Lägger du fokus på avkastning eller på risk?

De flesta sparare fokuserar nästan enbart på avkastningen och tänker inte så mycket på riskerna.
Det är inte så konstigt. Vi människor vill undvika risker eftersom vi lider mer av förluster än vi njuter av vinster.
Däremot tycker professionella sparare att det är lika viktigt att analysera avkastning som att analysera risk. Varför är det så och hur kan du själv göra?

Risk - avkastning
Enkelt uttryckt så innebär hög risk större sannolikhet en hög avkastning men tyvärr betyder det också att det är högre sannolikhet att investeringen går dåligt.
Inom investeringar så är risk kopplat till volatilitet vilket innebär hur mycket värdet på ett visst tillgångsslag som t ex en aktie svänger upp och ner. Går det växelvis mycket upp och ner så innebär det hög volatilitet, vilket generellt sett gäller många aktier (dock inte alla). Motsvarande så gäller att låg volatilitet innebär små svängningar, tex svenska statsobligationer.

I diagrammet nedan ser man att aktier utklassar obligationer (eller närbesläktade ränteplaceringar) över tid. Men det innebär också en högre volatilitet där aktier svänger mer och därmed innebär högre risk jämfört med obligationer som är näst intill en rak linje med mycket små svängningar.

Jämförelse mellan aktier och obligationer.

Aktier har alltså över tid en högre genomsnittlig avkastning än tillgångsslag som statsobligationer. Så förenklat gäller att ju längre tid man kan tänka sig att investera desto mer lämpligt är aktier som tillgångsslag om man kan leva med upp och nergångar. För mig är det givet att investera majoriteten av kapitalet i aktier men jag lägger också tid på att fundera på vilken risk jag är beredd att ta och därmed hur jag vill lägga upp mitt sparande.

Lär känna din risknivå
Man får alltså betalt utifrån den risk man väljer att ta så det här är något som varje sparare måste reflektera över och hitta sin egen risknivå utifrån sin livssituation, sina mål och sin investeringsstrategi.

För att bättre förstå sin egen risknivå och hur man skulle reagera vid en nedgång kan man ställa sig frågan; Hur hanterar jag en situation där mitt kapital minskar med t ex 25% eller 50%? Om du känner att det kan vara ok att drabbas av en större nedgång så kan du också ta större risk - och därmed även gynnas av möjlighet till större uppgångar i framtiden. Detta är naturligtvis också starkt kopplat till tidshorisonten på sparandet. Om pengarna kommer att behövas inom några år är aktier inte helt rätt då det inte går att veta om man behöver använda pengarna när aktierna toppar eller dalar.

Mitt övergripande tänk kring risk
Jag har valt att dela in mina placeringar i olika delar som är väl separerade. Detta gör att det är möjligt att ha en strategi och en tidshorisont kopplad till varje del av sparandet. Se bilden nedan.
Tidshorisonten speglar hur stor andel aktier respektive räntebärande papper jag har.
Generellt gäller att för långsiktiga strategier och mål som utdelningsportföljen, pension och barnspar så är tidshorisonten ca 10-20 år. Här kan jag ta hög risk och accepterar nedgångar när de väl kommer.
Räntesparandet är en trygg placering som minskar den totala risken. I dagsläget (mars-2017) är en ganska stor del av mitt totala sparande i räntor - ca 30% vilket är lite mer än jag egentligen siktar på.

AktieFamiljens fördelning av sparande och risker

Diversifiering
Diversifiering handlar om att sprida riskerna genom att placera pengarna i flera olika investeringar. Då drabbas man inte så hårt om någon av investeringarna skulle visa sig vara riktigt dålig. Det finns flera olika sätt att diversifiera sin portfölj. Här är några exempel hur man kan dela upp sina investeringar:
 • Olika aktieinnehav
 • Olika sektorer (man brukar lista 10 huvudsektorer, tex energi, material, industrivaror)
 • Olika branscher (man brukar lista 24 grupper, tex olja, gas kol som ligger under energi)
 • Äga flera bolag i samma sektor eller bransch
 • Investera över tid
 • Investmentbolag
 • Aktier / fonder
 • Storlek på bolagen
 • Länder (i detta följer också viss diversifiering i valutor)
 • Tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier
 • Specifika tillgångsslag som tex guld 

Den stora frågan blir då; Hur ska jag då konkret diversifiera? 
I några kommande blogginlägg i vår så tänker jag bryta ner olika diversifieringsmetoder och visa några exempel på hur jag och några andra bloggare resonerar.

Tack för att du hittat hit. Läs också gärna:söndag 16 april 2017

Snart på plats i USA - vill veta hur Amerikanerna ser på sin ekonomi

Jag åker snart till Kalifornien i USA för en veckas arbete. Det är en konferens inom mitt arbetsområde och jag har sett fram emot det länge. Jag har varit i USA flera gånger i arbetet och på semester och jag måste säga att jag tycker om USA. Jag tycker landet är enkelt att vistas i och Amerikaner är generellt mycket service-minded och hjälpsamma. Det som även lockar är att Kalifornien är världens 6:e största ekonomi!! Ungefär lika mycket som Frankrike.


Det senaste året har jag fått upp ögonen mer och mer för Amerikanska aktier. Det är numera både enkelt och billigt att handla aktier från andra sidan Atlanten. Det rimmar kanske lite illa att handla eftersom vi har en värdering av börsen i USA som är rekordhög och det är med andra ord inte billigt att handla aktier där. Men jag har några innehav som jag haft en tid och även om börsen går ner så kommer jag fortsätta ha kvar dem och invänta nästa uppgång.

Jag har Johnson & Johnson, MC Donalds, VF Corp samt ganska många aktier under bevakning. T ex;
Amazon, Senior Housing Properties REIT, Walt Disney, Coca Cola, Reality Income Corp, Colgate, Procter & Gamble och Emerson.

Nu när jag är i USA och träffar branschkollegor som primärt är relativt högt uppsatta chefer så är min förhoppning att få intressanta diskussioner som rör den Amerikanska ekonomin, hur man ser på Trump-rally och hur framtidstron är. Detta ska bli mycket intressant.

Jag sammanfattar mina intryck när jag är tillbaka från USA.söndag 9 april 2017

Utdelning - varför faller aktiekursen?

I utdelningstider är det vanligt att aktiekursen faller kraftigt över en dag med ungefär samma belopp som själva utdelningen.
Varför är det så? 
Och vad är då vitsen med att dela ut pengar?
Ska försöka förklara detta efter bästa förmåga. :-)

Vad är aktieutdelning?

Förenklat kan man säga att aktieutdelning är ett sätt för ägarna få del av vinsten i bolaget. Utdelningen är vanligtvis en utbetalning i kontanter till aktieägarna enligt bolagets utdelningspolicy. Resten av vinsten används av bolaget så att det kan växa och utvecklas. Att aktieägare tjänar pengar på utdelningen är en grundstomme som ägare och en väsentlig del i mångas investeringsstrategi.

Vad innebär utdelningsprocessen?

Aktieutdelningen betalas ut vanligtvis en gång om året på våren i samband med bolagsstämman (utdelningen kan också vara tex halvårsvis eller kvartalsvis).

Årsstämman
I bokslutsrapporten brukar förslag för utdelning för föregående år lämnas vilket senare beslutas av aktieägarna på årsstämman. Stämman hålls vanligen på våren i samband med rapporten för första kvartalet. För att få utdelning behöver man äga aktierna vid börsens stängning då aktien fortfarande handlas med rätt till utdelning, fram till X-dag.

X-dag
Dagen efter årsstämman är vanligtvis X-dagen som betyder "exclusive dividend day" och innebär att aktien handlas utan rätt till utdelning. Inhandlas aktien på X-dagen går det alltså inte att tillgodose sig utdelningen.

Nu faller aktiens pris motsvarande utdelningen
Under X-dagen faller aktien med lika mycket som utdelningen, åtminstone i teorin. Så om exempelvis ett bolags aktiepris står i 100 kr och utdelningen är 5 kr/aktie bör aktiekursen gå ner till 95 kr. Som aktieägare har du då ett en aktie värd 95 kr och en utdelning i kassan på 5 kr. Man kan säga att en del av bolagets värde flyttats över till ägarna.
Nu är det inte alltid att kursen faller exakt lika mycket. Det kan bero på många andra faktorer som påverkar priset.

Utdelningsdag
Det här är en bra dag eftersom det är nu utdelningen betalas ut till aktieägarna. :-) Det sker i praktiken vanligtvis några dagar efter X-dagen.

Varför dela ut pengar om aktiekursen faller lika mycket?

Som jag nämnde ovan är en väsentlig del i mångas investeringsstrategi att tjäna pengar på utdelningen. Men om aktiekursen faller blir det ett nollsummespel och därmed meningslöst. Nja, detta gäller generellt om man ser kortsiktigt på sin investering då aktiens värde minskar och man får motsvarande pengar i handen.

Utdelningen är ju egentligen en del av bolagets vinst under hela året och den som behåller sina aktier under året kan också förvänta sig att aktiekursen återhämtar sig. En akties framtida utveckling vet man ju så klart aldrig något om men vi vet samtidigt att över tid så är aktier en bra placering och värderingen på börsen har historiskt sett ökat. Så för de som investerar långsiktigt så är chanserna goda att kursutvecklingen är positiv över tid samtidigt som man erhåller utdelning varje år. Därav har det varit en god investering. Se graf nedan där "SIX30 Return Index" visar utveckling med utdelningar inkluderat.
Tack för att du hittat hit. Läs också gärna: